Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu

Ak Vaše podnikanie spadá do skupiny povolaní, pri ktorých je pri výkone činnosti poistenie profesijnej zodpovednosti povinné, poraďte sa o poistení v RENOMIA.

Vaša spoločnosť alebo Vy ako fyzická osoba – podnikateľ – máte zákonom danú povinnosť uzavrieť poistenie na prípad škody spôsobenej výkonom špecializovanej činnosti. Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu Vás ochráni pred následkami mnohých rizík, ktoré Vás môžu ohroziť pri Vašom podnikaní.

Poistenie profesijnej zodpovednosti je povinné pri výkone činnosti:

 • autorizovaného architekta, autorizovaného inžiniera a technika vo výstavbe
 • autorizovanej osoby
 • lekára, stomatológa, lekárnika a personálu v zdravotníckom zariadení
 • advokáta, notára, súdneho exekútora
 • patentového zástupcu, oceňovateľa majetku, energetického audítora, dražobníka
 • audítora, daňového poradcu
 • insolvenčného správcu
 • zadávateľa klinického hodnotenia liečiv a zadávateľa klinického hodnotenia zdravotníckeho prostriedku
 • prevádzkovateľa objektov s nebezpečnými látkami
 • výrobcu a distribútora tepelnej energie
 • poskytovateľa sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí
 • poisťovacieho alebo zaisťovacieho makléra a poisťovacieho agenta
 • poľovníctva
 • prevádzkovateľa dráhovej dopravy na regionálnej a celoštátnej dráhe
 • prevádzkovateľa plavidla vrátane námorného
 • prevádzkovateľa jadrových zariadení
 • prevádzkovateľa lietadla a z poskytovania letovej služby

Odporúčame Vám uzavrieť poistenie aj v prípade, ak podnikáte v oblasti:

 • informačných technológií
 • účtovníctva a poradenstva v oblasti daní
 • poradenstva a konzultačných služieb

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.