Exkluzívne krytie Vašej profesijnej zodpovednosti

8. mája 2022

Pre našich klientov prinášame stále nové riešenia a aktualizovanú ponuku služieb. Rozumieme tomu, že ak chcete vykonávať svoju profesiu na 100 %, musíte si byť istý, že v prípade problémov sa môžete spoľahnúť na dobré poistenie.

Ide o poistenie, ktoré kryje profesijnú zodpovednosť v prípade porušenia Vašich profesijných povinností v priamej súvislosti s výkonom Vašej profesie, za ktorú zodpovedáte na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. Z tohto poistenia má poistený právo, aby zvolená poisťovňa za neho nahradila škodu, vzniknutú inému. 

Poistenie na mieru ponúkame v RENOMIA pre rôzne profesie združené v komorách či asociáciách, ako napríklad lekári, architekti a podobne. V rámci výberu najvhodnejšieho produktu dôsledne posudzujeme všetky aspekty dôležité pre správne nastavenie poistenia, nakoľko každá profesia má svoje špecifiká.

Poradíme s výberom poisťovne, nastavením optimálneho poistného krytia, administratívne spracujeme vašu žiadosť a zároveň budeme zabezpečovať likvidáciu prípadných poistných udalostí. 

Postaráme sa o riziká Vašej profesie, aby ste sa Vy mohli starať o svojich klientov.

Ak Vás téma poistenia profesijnej zodpovednosti zaujíma a chceli by ste sa dozvedieť viac, sme Vám k dispozícii, neváhajte nás osloviť.

Marcela Burešová

riaditeľka pobočky Bratislava

marcela.buresova@renomia.sk

Automobily v továrni na výrobnej linke
Energetickí pracovníci pod drôtmi vysokého napätia
Muž pracujúci vo fotovoltaickej elektrárni
Hutník pri vysokej peci
Pracovníci pri potravinovej linke kontrolujú kvalitu tovaru
Stavebník nesie profil na stavbe bytového domu
Strojník pracuje pri výrobnej strojárenskej linke
Pracovníci v textilní továrně kontrolují kvalitu zboží
Sklári robia dokončovacie práce na skle