Marcela Burešová

riaditeľka pobočky Bratislava

Marcela Burešová pôsobí v oblasti poisťovníctva od roku 1998. Od roku 2004 pracovala v ČSOB poisťovni a.s. na úseku likvidácie poistných udalostí. V roku 2008 nastúpila do spoločnosti RENOMIA, s.r.o., kde zastrešovala správu poistenia lokálnych klientov, metodiku poistenia priemyselných a podnikateľských rizík a viedla oddelenie starostlivosti o klientov. Zodpovedala za komunikáciu s poisťovateľmi a prípravu poistných programov predovšetkým v sektore poistenia veľkých priemyselných a podnikateľských rizík a verejných obstarávaní poistných programov. Viedla odborné produktové školenia pre interných zamestnancov, ako aj samotných klientov a ich zamestnancov. Súčasne sa podieľala na získavaní nových klientov.

Od júla 2017 zastáva pozíciu riaditeľky pobočky Bratislava.  Je špecialista v oblasti správy poistenia, likvidácie poistných udalostí, metodiky, obchodu, rozvoja nových distribučných kanálov a vedenia odborných produktových školení. Zároveň je držiteľkou odbornej skúšky s certifikátom Národnej banky Slovenska pre sektor poistenia a zaistenia.