Vyskúšali ste už infrakameru? 

S cieľom skvalitňovať naše služby oddelenie risk managementu RENOMIA využíva pri prehliadkach vybraných prevádzok infrakamery. Pomocou týchto zariadení náhodne zisťujeme prítomnosť miest, ktoré môžu predstavovať potenciálne riziko požiaru či poruchy. Ide predovšetkým o voľné spoje v rozvádzačoch, zhoršenú funkčnosť ložísk pri točivých strojoch alebo valčekov dopravníkov, sprevádzanú ich zvýšenou teplotou, alebo aj o chyby vo výmurovkách pecí. Výsledky potom odovzdávame našim klientom s komentárom v Nálezoch a odporúčaniach z rizikových prehliadok.

Využitie infrakamier v rámci údržby a revízií je všeobecne veľmi dobrá prax, s ktorou sa u našich klientov radi stretávame čoraz častejšie. Prispieva k tomu nielen zvýšené povedomie o rizikách a ich prevencii, ale i čoraz dostupnejšia technika infrakamier. Snímkovanie a využitie tzv. infračervenej termografie odporúčame robiť pravidelne, napríklad v rámci revízií elektrických zariadení či pravidelných servisných prehliadok točivých strojov.

Veľmi praktické je aj využitie tejto techniky pri novoinštalovaných strojoch po niekoľkých týždňoch ich prevádzky. Túto prax môžeme prirovnať ku novému bicyklu, pri ktorom tiež po niekoľkých kilometroch nastavujeme a prípadne doťahujeme spoje.

Infračervená termografia je jeden z čoraz dostupnejších diagnostických nástrojov na efektívne riadenie rizík. A my sme na to pripravení.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac?
Obraťte sa, prosím, na špecialistu RENOMIA.

Ing. Rastislav Šramko
risk manager
rastislav.sramko@renomia.sk
+421 901 911 543