Vilém Matyáš

Ing. Vilém Matyáš

finančný riaditeľ

Od roku 2000 do roku 2007 pracoval v A & CE Audit a A & CE Consulting. Tu sa špecializoval na audítorskú a poradenskú činnosť ako daňový poradca a senior consultant. V roku 2007 nastúpil na post finančného riaditeľa do spoločnosti RENOMIA, kde uplatňuje svoje rozsiahle znalosti a skúsenosti. Ako člen vedenia spoločnosti zodpovedá za informačné technológie a za finančnú oblasť celej skupiny RENOMIA GROUP.

Vilém Matyáš získal titul inžinier v odbore financie na Ekonomickej fakulte Vysokej školy banskej. O dva roky úspešne absolvoval skúšku daňového poradcu.