Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE

riaditeľ oddelenia risk managementu

Tomáš Tragan pracuje v spoločnosti RENOMIA ako riaditeľ oddelenia risk managementu od roku 2004. Má technické vysokoškolské vzdelanie v oblasti ochrany životného prostredia a priemyselnej bezpečnosti. Aktívne sa zúčastňuje rizikových prehliadok a poradenstva pre významných klientov v ČR a zahraničí, vrátane rizikových prehliadok najväčších spoločností.

Problematikou risk managementu sa zaoberá od roku 1998. Už na vysokej škole pôsobil ako expert na analýzu rizík na pracovisku LabRisk. Dodnes na VŠB-​TUO, Fakulte bezpečnostného inžinierstva vyučuje analýzu rizík. Je spolu autorom niekoľkých odborných publikácií a zúčastnil sa rady medzinárodných projektov Leonardo da Vinci a Phare. Pred nástupom do spoločnosti RENOMIA pôsobil ako EHS Manager v spoločnosti ON Semiconductor Czech Republic. Tomáš Tragan má zo svojej praxe rozsiahle skúsenosti s analýzou a riadením rizika a s havarijným plánovaním v rôznych odvetviach priemyslu.

Tomáš Tragan bol ako prvý Čech prijatý za člena Institute of Fire Engineers vo Veľkej Británii. Členstvo v tejto prestížnej medzinárodnej odbornej organizácii, ktorej členovia sú vybraní odborníci z oblasti požiarnej ochrany z celého sveta, mu dáva právo užívať titul MIFireE a potvrdzuje jeho odbornosť na medzinárodnej úrovni. Ako rizikový inžinier s odbornosťou v požiarnej ochrane uznanou touto medzinárodnou inštitúciou tak výrazne zvyšuje kredit oddelenia risk managementu spoločnosti RENOMIA a ich rizikových správ a analýz pripravovaných pre klientov RENOMIA.