Ing. Tomáš Tarčák

riaditeľ RENOMIA BENEFIT

Vyštudoval poisťovníctvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Po absolvovaní štúdia v roku 2001 začal pracovať v ING Životnej poisťovni, kde získal veľa skúseností s projektovým manažmentom. Tie uplatnil následne i v ČSOB poisťovni, v ktorej zodpovedal za vývoj produktu Kompakt Life.
Do RENOMIA nastúpil v roku 2015 a aktuálne vedie tím kolegov na oddelení RENOMIA BENEFIT a strategicky rozbieha i medzinárodnú spoluprácu. Je odborníkom na oblasť životného poistenia. Plynule komunikuje v anglickom jazyku.