Ing. Robert Krátký

client services director

Robert Krátký pôsobí v spoločnosti RENOMIA od roku 2001. Najskôr zastával pozíciu likvidátora, v roku 2006 sa stal riaditeľom oddelenia likvidácie. Od mája 2014 pôsobil na pozícii riaditeľa oddelenia starostlivosti o klientov a od januára 2017 sa stal client services directorom. Robert je zodpovedný predovšetkým za rozvoj vzťahov s klientmi i poisťovateľmi, za koordináciu vzdelávania a za rozvoj služieb, ktoré RENOMIA poskytuje svojim klientom pri správe poistenia.

Počas svojej praxe získal bohaté skúsenosti s riešením zložitých poistných udalostí všetkých druhov poistenia. Skúsenosti s poisťovníctvom má Robert i z predchádzajúcich zamestnaní, kedy od roku 1995 pôsobil v niekoľkých významných poisťovniach. Je absolventom Vysokej školy finančnej a správnej v Prahe, odbor Poisťovníctvo.