Poistné produkty

Perfektná znalosť poistného trhu, individuálne riešenie a najlepšie podmienky pre vás.

Poistenie

Rozsiahla ponuka poistných produktov môže byť pre vás ako klienta neprehľadná a zložitá. Je pochopiteľné, že bez detailnej znalosti problematiky a špecifických podmienok jednotlivých poistných produktov je veľmi náročné zvoliť také poistenie, ktoré presne pokryje vaše potreby a stane sa funkčným krytím prípadných rizík vášho podnikania.

Skúsení makléri RENOMIA vám vďaka detailnej znalosti všetkých poistných produktov na trhu radi pomôžu vybrať poistenie presne na mieru vášmu podnikaniu tak, aby pokrylo všetky prípadné riziká a ochránilo vás pred zbytočnými stratami. V rámci riadenia rizík vám pomôžu naši risk manažéri.

Poistné produkty

Produkty

 • Poistenie bondov
 • Poistenie colného dlhu
 • Poistenie dronov
 • Poistenie ekologickej ujmy
 • Poistenie finančnej spôsobilosti dopravcu
 • Poistenie formou kaptívnej poisťovne
 • Poistenie kontaminácie
 • Poistenie kybernetických rizík – Cyber Liability
 • Poistenie leteckých rizík
 • Poistenie majetku
 • Poistenie zodpovednosti členov orgánov spoločnosti (D&O)
 • Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažných havárií
 • Poistenie zodpovednosti zasielateľa
 • Poistenie pohľadávok
 • Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu
 • Poistenie proti terorizmu
 • Poistenie proti únosu a vydieraniu
 • Poistenie prepravy zásielok
 • Poistenie prerušenia prevádzky
 • Poistenie stavebnomontážnych rizík
 • Poistenie stiahnutia výrobku z trhu
 • Poistenie technických rizík
 • Poistenie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • Poistenie vozidiel
 • Poistenie záruky na prípad úpadku agentúry práce
 • Poistenie poľnohospodárskych rizík
 • Poistenie sprenevery

Poistitelia

RENOMIA je celkom nezávislou poisťovacou maklérskou spoločnosťou vo vzťahu k poistnému trhu. Spolupracuje so všetkými významnými poisťovňami a zaisťovňami v SR aj v zahraničí, ktoré sú dlhodobo schopné niesť riziká našich klientov.

Spoluprácou s nami tak získate neobmedzený prístup ku všetkým možnostiam poisťovacieho trhu. RENOMIA vám odporučí na základe analýzy najvýhodnejšie riešenie z hľadiska ceny a kvality poistenia.