Poistenie vozidiel

Okrem povinného ručenia sa Vám možno bude hodiť aj poistenie skiel, batožiny, osôb vo vozidle, asistenčných služieb, náhradného vozidla či havarijné poistenie.

Ak vlastníte alebo prevádzkujete motorové vozidlá bez ohľadu na to, či ste súkromná osoba, alebo podnikateľský subjekt, poistenie vozidiel je veľmi užitočný a takmer nevyhnutý nástroj ochrany pred rizikami, ktoré vlastníctvo a prevádzkovanie motorových a prípojných vozidiel prináša.

Poistíme Vám jednotlivé vozidlo aj firemnú flotilu.

Poistenie vozidiel zahŕňa:

 • povinné ručenie (poistenie zodpovednosti z prevádzkovania vozidla)
 • havarijné poistenie
 • poistenie čelného skla (všetkých skiel) vozidla
 • úrazové poistenie osôb vo vozidle
 • poistenie batožiny
 • poistenie nájmu náhradného vozidla
 • poistenie asistenčných služieb
 • poistenie obstarávacej alebo účtovnej ceny vozidla (GAP)
 • poistenie právnej ochrany

Povinné ručenie:

 • je povinný uzavrieť majiteľ každého vozidla, ktoré je prevádzkované na verejne prístupných komunikáciách
 • chráni v prípade, ak spôsobíte inému škodu na majetku alebo na zdraví
 • chráni poškodeného, ktorému poistiteľ uhradí vzniknutú škodu
 • chráni vinníka nehody, ktorý by bez povinného ručenia musel škodu uhradiť z vlastných prostriedkov

Havarijné poistenie:

 • účelom je náhrada škody, ktorá vznikla na vlastnom vozidle
 • zvyčajne sa vzťahuje na poškodenie či zničenie vozidla v dôsledku havárie, živelnej udalosti a vandalizmu a na odcudzenie vozidla alebo jeho časti
 • poistené však môžu byť iba niektoré udalosti, ktoré sú vymenované v zmluve

Doplnkové poistenia:

 • poistenie čelného skla alebo všetkých skiel
 • úrazové poistenie prepravovaných osôb
 • poistenie batožiny
 • poistenie náhradného vozidla
 • poistenie asistenčných služieb
 • poistenie stretu so zverou
 • poistenie živelných udalostí

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.