Pre výhodné riešenia sa nebojíme ísť aj za hranice

Spoločnosť RENOMIA má vďaka členstvu v niekoľkých medzinárodných partnerských sieťach prístup k možnostiam a k riešeniam Vašich nárokov aj v prípadoch, keď nie je k dispozícii tuzemské riešenie.

Poistenie akcií

Môžeme pre Vás sprostredkovať poistenie širokej škály udalostí od veľkých korporátnych akcií cez festivaly a koncerty až napríklad po privátne svadby a oslavy. Okrem poistenia zodpovednosti sa poistenie môže vzťahovať aj na prípady zrušenia akcie z dôvodu neúčasti kľúčových osôb či napríklad nevhodného počasia. Poistenie sa ďalej môže vzťahovať aj na ušlý zisk alebo na poistenie majetku použitého pri akcii.

Poistili sme napríklad koncert skupiny ROLLING STONES v Prahe.

Poistenie proti únosu a vydieraniu

Globalizácia sa v súčasnosti šíri veľmi rýchlo. Prináša celý rad ekonomických výhod, zároveň však netreba zabúdať na isté rizikové faktory predovšetkým v tých oblastiach, kde je určitá miera pravdepodobnosti únosu a vydierania pracovníkov zahraničných spoločností. Disponujeme zahraničným riešením – poistením, ktorého cieľom je účinne a rýchlo reagovať na prípady únosu poisteného zamestnanca či vydierania poistenej osoby, a to s pomocou vyškoleného personálu vyjednávačov a krízových manažérov, a ak je to nevyhnutné, i pokryť požadované výkupné.

Privátne poistenie predmetov veľkej hodnoty

Pre privátnych zberateľov predmetov veľkej hodnoty je určené špeciálne poistenie. Jeho cieľom je pokryť špecifické riziká, ktorým sú vystavené súkromné zbierky. Tie zvyčajne pre zberateľa majú nevyčísliteľnú hodnotu. Bežnou súčasťou je napríklad poistenie zbierok veteránov a luxusných vozidiel, umeleckých a výtvarných diel, vybavenia domácností predmetmi s osobitou hodnotou, hudobných nástrojov s historickou hodnotou či napríklad aj historických jácht.

Ako na to?

Je to veľmi jednoduché. Ak by ste potrebovali s poistením poradiť, môžete sa obrátiť na svojho špecialistu RENOMIA a ten už pre vás všetko zabezpečí.