Poistenie zodpovednosti zasielateľa

Komplexnú ochranu na mieru na prípad škôd, ktoré vznikli pri doprave, skladovaní, balení a doručovaní tovaru, získate po konzultácii so špecialistami z RENOMIA.

Poistenie zodpovednosti zasielateľa poskytuje komplexnú ochranu na prípad škôd vzniknutých v súvislosti s obstaraním prepravy, za ktoré v súlade s príslušnými právnymi predpismi zodpovedá zasielateľ.

Poistenie možno rozšíriť o zodpovednosť:

 • zasielateľa ako skladovateľa
 • zasielateľa v postavení dopravcu (t. j. prípady, keď na seba zasielateľ prevezme zodpovednosť dopravcu bez toho, aby prepravu sám prevádzkoval)

Poistenie zodpovednosti zasielateľa hradí:

 • škodu na veci
 • finančnú škodu
 • náklady právneho zastúpenia poisteného proti uplatnenému nároku na náhradu škody
 • náklady na zistenie rozsahu a výšky škody havarijným komisárom
 • nachraňovacie náklady (t. j. náklady na odvrátenie hroziacej poistnej udalosti, prípadne na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti)

Príklady škôd:

 • poskytnutie nesprávnych dispozícií dopravcovi
 • chybné vyplnenie prepravných dokladov
 • škody, ktoré vznikli pri skladovaní, balení tovaru
 • nesprávne zaistenie zásielky na vozidle

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.