Poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažných havárií

Podnikajte bez starostí aj v prípade, že máte vo svojej prevádzke uložené nebezpečné chemické látky. RENOMIA poradí s optimálnym krytím rizík.

Ak využívate objekty a zariadenia, v ktorých je v určitom množstve umiestnená nebezpečná chemická látka alebo prípravok vymenovaný zákonom č. 261/​2002 Z. z.,  o prevencii závažných havárií (ide napr. o dusičnan amónny, chlorovodík, chlór, metanol, acetylén, formaldehyd a pod.), poistenie zodpovednosti za škodu v dôsledku závažných havárií je pre Vás povinné.

Poistenie je nutné zjednať:

  • do 100 dní odo dňa nadobudnutia právnej moci rozhodnutia krajského úradu o schválení bezpečnostného programu alebo bezpečnostnej správy
  • pred uvedením nového objektu alebo zariadenia do skúšobnej prevádzky

Príslušný krajský úrad eviduje uzavreté poistné zmluvy a ich zmeny a ukladá aj pokuty až do výšky 165 tis. eur, ak nesplníte povinnosť zjednať si toto poistenie alebo oznámiť akúkoľvek zmenu poistenia.

Na základe analýzy Vášho bezpečnostného programu a vyhodnotenia možných dosahov rizík Vám špecialisti RENOMIA poradia so stanovením limitu poistného plnenia a s rozsahom poistenia.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.