Poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok kryje riziká nezaplatenia z dôvodu platobnej nevôle. Špecialisti RENOMIA Vám radi predložia konkrétnu cenovú ponuku na mieru!

Pre všetky spoločnosti, ktoré poskytujú služby alebo dodávajú výrobky na faktúru v minimálnom ročnom objeme aspoň 800-tisíc eur, je určené poistenie pohľadávok a insolvencie odberateľa z dôvodu platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

Poistenie pohľadávok kryje riziká nezaplatenia z dôvodu:

 • insolvencie odberateľa
 • platobnej neschopnosti
 • platobnej nevôle

Poistenie pohľadávok slúži ako:

 • ochrana proti nezaplateniu
 • zabránenie rozsiahlym obchodným stratám pri zrútení trhu v určitom teritóriu
 • komplexná informácia o potenciálnych a existujúcich zákazníkoch
 • stabilizácia príjmov
 • vymáhanie nezaplatených pohľadávok

Príklady škôd:

 • vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
 • zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • súdne uznesenie o povolení vyrovnania medzi dlžníkom a veriteľom
 • exekúcia, nútená správa, likvidácia
 • nezaplatenie pohľadávky či časti pohľadávky z akéhokoľvek dôvodu – druhotná platobná neschopnosť, zdržovanie platieb, „nevôľa“ zaplatiť atď.

Poistenie pohľadávok sa vždy spracováva na mieru konkrétnemu klientovi po dôkladnej analýze všetkých údajov a potrieb klienta pred uzatvorením poistnej zmluvy.

V prípade záujmu o indikatívnu ponuku poistenia pohľadávok vyplnte krátky dotazník,
ktorý nájdete TU. 

Naši špecialisti Vám
radi pomôžu

Richard Rebroš, MBA
riaditeľ RENOMIA Trade Credit 
M: 0910 791 122
E: richard.rebros@renomia.sk 

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.