Poistenie pohľadávok

Poistenie pohľadávok kryje riziká nezaplatenia z dôvodu platobnej nevôle. Špecialisti RENOMIA Vám radi predložia konkrétnu cenovú ponuku na mieru!

Pre všetky spoločnosti, ktoré poskytujú služby alebo dodávajú výrobky na faktúru v minimálnom ročnom objeme aspoň 800-tisíc eur, je určené poistenie pohľadávok a insolvencie odberateľa z dôvodu platobnej neschopnosti či platobnej nevôle.

Poistenie pohľadávok kryje riziká nezaplatenia z dôvodu:

 • insolvencie odberateľa
 • platobnej neschopnosti
 • platobnej nevôle

Poistenie pohľadávok slúži ako:

 • ochrana proti nezaplateniu
 • zabránenie rozsiahlym obchodným stratám pri zrútení trhu v určitom teritóriu
 • komplexná informácia o potenciálnych a existujúcich zákazníkoch
 • stabilizácia príjmov
 • vymáhanie nezaplatených pohľadávok

Príklady škôd:

 • vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka
 • zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
 • súdne uznesenie o povolení vyrovnania medzi dlžníkom a veriteľom
 • exekúcia, nútená správa, likvidácia
 • nezaplatenie pohľadávky či časti pohľadávky z akéhokoľvek dôvodu – druhotná platobná neschopnosť, zdržovanie platieb, „nevôľa“ zaplatiť atď.

Poistenie pohľadávok sa vždy spracováva na mieru konkrétnemu klientovi po dôkladnej analýze všetkých údajov a potrieb klienta pred uzatvorením poistnej zmluvy.

V prípade záujmu o indikatívnu ponuku poistenia pohľadávok vyplnte krátky dotazník,
ktorý nájdete TU. 

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.