Poistenie leteckých rizík

Pre vlastníkov a prevádzkovateľov letísk, leteckej prepravy, pre výrobcov lietadiel a leteckých súčiastok, pre poskytovateľov služieb pre letectvo a pre riadenie letovej prevádzky.

Poistenie leteckých rizík je určené pre vlastníkov a prevádzkovateľov letísk aj pre podnikateľské subjekty, ktoré sú oprávnené prevádzkovať činnosti v kategóriách:

 • medzinárodná a domáca letecká preprava
 • prevádzka lietadiel, vrtuľníkov a balónov
 • výroba lietadiel a leteckých komponentov
 • riadenie letovej prevádzky, poskytovanie služieb pre letectvo atď.

Základné poistenie leteckých rizík zahŕňa:

 • havarijné all-​risks poistenie lietadiel (Aircraft Hull All-​Risks Insurance)
 • poistenie vojenských a príbuzných rizík vo vzťahu k havarijnému poisteniu lietadiel (Aircraft Hull War and Allied Perils Insurance)
 • poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (Aircraft Legal Liability Insurance) v zmysle nariadenia (ES 785/​2004)
 • poistenie vojenských rizík vo vzťahu k poisteniu zodpovednosti z prevádzky lietadla (Aircraft War Liability)

Pre subjekty pôsobiace v leteckej preprave poisťujeme aj:

 • zodpovednosť výrobcov lietadiel a leteckých výrobkov (Aircraft Products Liability)
 • vykonávanie opráv leteckej techniky vrátane škôd spôsobených chybou výrobku, dodávkami služieb súvisiacich s leteckou prepravou (Products Liability)
 • zodpovednosť poskytovania služieb riadenia letovej prevádzky (Air Traffic Control Liability)
 • zodpovednosť prevádzkovateľov hangárov (Hangarkeepers Liability)
 • zodpovednosť vlastníkov a prevádzkovateľov letísk (Airport Owners and Operators Liability)
 • zodpovednosť pri plnení paliva do lietadiel (Fuelling Liability)

Poistenie leteckých rizík ochráni poisteného v prípade:

 • škody na lietadle spôsobenej nehodou alebo poškodením lietadla
 • škody na zdraví, živote a majetku spôsobenej pasažierom a cudzím subjektom pri nehode lietadla
 • škody spôsobenej dodaním chybného výrobku alebo poskytnutím chybnej služby súvisiacej s leteckým priemyslom

RENOMIA má na slovenskom trhu jedinečné skúsenosti a referencie v oblasti poistenia leteckých rizík.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.