Poistenie bondov

Poistenie bondov – výhodná alternatíva k bankovej záruke, ktorá nezvyšuje angažovanosť v bankách.

Každý dodávateľ, ktorý vo výberových konaniach potrebuje ručenie pre seba či pre svojich odberateľov, určite ocení poistenie záruk – bondov. Poistenie rizika nesplnenia záväzku vyplývajúceho zo zmlúv o dielo a zo zmlúv zameraných na vykonanie prác, dodávky tovaru alebo na poskytnutie služieb Vám môže v prípade nesplnenia záväzkov ušetriť nemalé finančné prostriedky.

Poistíme záruku za: 

  • ponuku (Bid bond)
  • akontáciu (Advance payment bond)
  • riadne vykonanie diela (Performance bond)
  • kvalitu diela v záručnej lehote (Warranty bond)
  • zádržné (Retention bond)

Prečo je pre Vás výhodné poistenie záruk:

  • výhodná alternatíva k bankovej záruke, nezvyšuje úverovú angažovanosť v bankách
  • nezaťažuje cash flow
  • nastavenie podľa Vašich individuálnych potrieb

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.