Pavel Nepala, managing partner RENOMIA

Mgr. Pavel Nepala

managing partner

Pavel Nepala vyštudoval odbor ekonómie na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity. Od založenia spoločnosti RENOMIA sa podieľa na jej rozvoji a na rozvoji služieb pre klientov. Absolvoval množstvo praktických školení a stáží týkajúcich sa poisťovníctva a riadenia firiem doma aj v zahraničí.

Ako Managing Partner sa podieľal aj na jej úspešnej expanzii v ČR i v zahraničí. Ďalej zodpovedá za rozvoj spoločnosti v regióne strednej a východnej Európy. Aktívne sa zapája do budovania a upevňovania medzinárodných vzťahov. Stojí za rozvojom unikátnej servisnej platformy RENOMIA EUROPEAN PARTNERS, ktorá pôsobí vo vyše 30 krajinách strednej a východnej Európy. Ďalej je garant oddelenia digitalizácie a zodpovedá za strategickú expanziu spoločnosti RENOMIA do zahraničia.

Je člen správnej rady Nadácie Terezy Maxovej deťom a Nadácie Jana a Medy Mládkových.