Chráňte sa pred nástrahami počasia

Podobne ako vo svete, aj na Slovensku čelíme čoraz častejším a extrémnejším výkyvom počasia. Sú to nielen mrazy, ale aj suchá, víchrice, krupobitie či prívalové dažde a s nimi spojené povodne a záplavy. Výkyvy počasia majú negatívny vplyv na príjmy spoločnosti, a to v dôsledku kumulovaného efektu na dopyt po určitom produkte, či službe alebo v dôsledku zvýšených nákladov na činnosť (prípadne úplného zastavenia činnosti). Výsledkom je nestabilita a neistota z hľadiska dosiahnutých výsledkov.

Negatívne vplyvy počasia na finančné výsledky možno znížiť poistením. 

Poistenie proti rizikám zapríčinených počasím je špecializovaný poistný produkt, ktorý umožňuje riadiť finančné riziká spojené s vplyvom nepriaznivých meteorologických javov, a to najmä v súvislosti s množstvom dažďových či snehových zrážok, v dôsledku sucha, vetra, hmly, teploty vzduchu alebo dokonca počtu slnečných dní.

Toto poistenie je vhodné pre všetky spoločnosti, ktorých zisk môže byť negatívne ovplyvnený dlhodobou alebo opakovanou zmenou počasia. Ide najmä o spoločnosti pôsobiace vo sfére poľnohospodárstva, energetiky, stavebníctva, lodnej prepravy, letectva, vodohospodárstva, ďalej o subjekty z oblasti poskytovateľov služieb v rámci prepravy (napríklad údržba vozoviek), o výrobcov/distribútorov nealkoholických nápojov a piva alebo o športové/zábavné centrá (napríklad lyžiarske strediská, vleky, kúpaliská, zábavné parky a pod.).

Hlavné výhody poistenia: 

  • jednoduchosť pri nastavení parametra na určenie poistného krytia
  • flexibilita v zmysle možnosti použitia poistenia vo viacerých sektoroch
  • spoluúčasť a limit je možné nastaviť tak, aby vyhovovali konkrétnym požiadavkám
  • platby poistného a plnenia je možné prispôsobiť potrebám klienta
  • objektívne posúdenie škodovej udalosti, výška plnenia je dopredu stanovená
  • nie sú nijaké náklady na likvidáciu
  • plnenie je poskytnuté veľmi rýchlo
  • stabilita finančných výsledkov

Viete, či je Vaša činnosť vystavená riziku vplyvu počasia? Môžeme Vám pomôcť s kalkuláciou dosahu počasia na Vaše výsledky a dojednať Vám efektívnu ochranu pred jeho dôsledkami.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac? Obráťte sa, prosím, na odborníkov RENOMIA.
Radi Vám poradíme!

Ing. Viera Tóthová  
riaditeľka RENOMIA AGRO
viera.tothova@renomiaagro.sk
+421 908 721 791