Ako môžu byť chránení prevádzkovatelia
a majitelia vozidiel?

Výhodné poistenie právnej ochrany pre vodičov

Poistenie právnej ochrany má za cieľ poskytnúť právnu pomoc vodičom v núdzi. Poistenie odstraňuje alebo aspoň zmierňuje nepriaznivé následky náhodných udalostí a okrem toho umožňuje nepretržité právne poradenstvo či možnosť napríklad preniesť na poistiteľa zastupovanie v mimosúdnych konaniach – vždy s cieľom podporovať a pomáhať klientovi.

Poistenie zabezpečuje právnu ochranu napríklad v prípadoch:

  • obvinenia z priestupku v doprave
  • zavinenia dopravnej nehody
  • sporov o náhradu ujmy
  • sporov o vyplatenie a o výšku poistného plnenia

Pre tých, ktorí prevádzkujú vozový park, sme v D.A.S poisťovni dohodli exkluzívne podmienky poistenia spočívajúce predovšetkým v možnosti nastaviť rozsah poistenia iba na také náklady právnej ochrany, ktoré sú pre Vás najprínosnejšie, a to za výhodných podmienok.

Samotné poistenie právnej ochrany môže mať pozitívny vplyv na zníženie škodového priebehu v poistení vozidiel a možno tak dosiahnuť lepšie podmienky poistenia napríklad v povinnom zmluvnom poistení (PZP). Táto právna pomoc sa najviac využíva v zahraničí, keď v mnohých prípadoch jazyková bariéra vedie k zlému pochopeniu situácie, napríklad pri dopravnej nehode.

Výhodné pieskovanie skiel

Ide o technológiu značenia unikátneho šesťmiestneho kódu na sklá vozidiel. Tento spôsob značenia okien je trvalý a po celý čas životnosti vozidla si nevyžaduje nijakú údržbu. Pieskovanie zabezpečujú autorizované pracoviská viacerých spoločností, ktoré Vám v prípade záujmu vieme odporučiť.

Výhoda pieskovania:

  • eliminuje pravdepodobnosť odcudzenia vozidla, keďže v prípade odcudzenia sa vozidlo s takto označenými sklami stáva ďalej nepredajným
  • majiteľ vozidla má k dispozícii unikátnu službu zabezpečujúcu odbornú pomoc, pretože vozidlo je registrované v medzinárodnom informačnom systéme

Na autorizovanom pracovisku prebehne vypieskovanie kódov, nalepenie dvoch samolepiacich etikiet, registrácia do medzinárodného evidenčného systému a vystavenie osvedčenia o registrácii. Celý proces trvá približne 20 minút vrátane registrácie.

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac? Obráťte sa prosím na špecialistu RENOMIA.
Radi Vám poradíme!

Ing. Marián Čech  
riaditeľ oddelenia likvidácie škôd
marian.cech@renomia.sk
+421 915 792 897