Michal Čajka

Mgr. Ing. Michal Čajka

managing partner

Michal Čajka patrí medzi vyhľadávaných odborníkov na poistenie veľkých priemyselných rizík na českom aj zahraničnom poisťovacom trhu. Realizoval množstvo poistných programov pre významné spoločnosti z rozličných odborov. Absolvoval celý rad školení v oblasti poistenia a riadenia rizík doma aj v zahraničí. Medzi jeho ďalšie špecializácie patrí problematika poistenia technických rizík, fakultatívne zaistenie a medzinárodné programy.

Pri štúdiu na Vysokej škole ekonomickej a na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe zbieral skúsenosti v spoločnosti Jauch & Hubener, ktorá bola v tom období najväčším európskym poisťovacím maklérom. Absolvoval aj štvormesačnú stáž vo Viedni. Po ukončení vysokoškolského štúdia v roku 1996 nastúpil do spoločnosti RENOMIA, kde od roku 1997 pôsobil na pozícii riaditeľa pražskej pobočky a od roku 2007 na pozícii managing partner.