Jiří Nepala, konateľ, RENOMIA, s.r.o.

Ing. Martin Loubr, MBA

konateľ RENOMIA, s.r.o. 

Martin Loubr absolvoval Nottingham Trent University na B.I.B.S. a.s., odbor Strategický management, na ktorý nadviazal magisterským štúdiom so zameraním Ekonomika a management.

Počas svojej profesionálnej kariéry pracoval na rôznych pracovných pozíciách a projektoch v rámci skupiny ERSTE GROUP, kde pôsobil na obchodných a vedúcich pozíciách v oblasti retailového, investičného a korporátneho bankovníctva. V rokoch 2005-2011 pôsobil v Českej sporiteľni ako riaditeľ privátneho bankovníctva, neskôr ako pražský regionálny riaditeľ osobného bankovníctva a regionálny riaditeľ služby blue pre affluentných klientov.

Od roku 2017 pracuje v spoločnosti RENOMIA a.s., kde zastáva funkciu riaditeľa RENOMIA BENEFIT, je členom predstavenstva IMG a.s., dcérskej spoločnosti RENOMIA, a od apríla 2020 sa stal konateľom RENOMIA, s.r.o., kde zodpovedá za stratégiu a rozvoj spoločnosti RENOMIA na Slovensku.