Ing. Marián Čech

riaditeľ oddelenia likvidácie škôd

V oblasti poisťovníctva pôsobí od skončenia vysokej školy. Vyštudoval Slovenskú poľnohospodársku univerzitu v Nitre. Po jej absolvovaní sa zamestnal v poisťovni ako likvidátor poistných udalostí. V RENOMIA  patrí k najdlhšie pôsobiacim kolegom, od roku 2005. Od pozície likvidátora prešiel cez funkciu vedúceho oddelenia likvidácie poistných udalostí a aktuálne pôsobí ako riaditeľ oddelenia likvidácie na Slovensku. Zodpovedá za metodiku, rozvoj tímu a vzťahov s externými klientami.