Klára Kodua, M. A.

International Operations Director/​konateľka
RENOMIA NETWORK

Po absolvovaní Central European University v Budapešti v roku 1997 pracovala Klára Kodua v komerčnom bankovníctve. Od roku 2001 pôsobí v spoločnosti RENOMIA. Do roku 2005 mala na starosti rozvoj medzinárodného oddelenia.

Podieľala sa na komunikácii so zahraničnými partnermi, príprave podkladov a zabezpečení pre veľkých klientov. Od roku 2005 pôsobila na pozícii obchodnej riaditeľky a bola zodpovedná za získavanie nových klientov a metodickú podporu tohoto oddelenia. Od roku 2008 do 2015 pôsobila Klára na pozícii riaditeľky siete RENOMIA NETWORK. Od začiatku roku 2013 vedľa tejto pozície tiež zastávala funkciu obchodnej riaditeľky RENOMIA GROUP. Teraz pôsobí ako International Operations Director a konateľka RENOMIA NETWORK. V rámci medzinárodných služieb má na starosti vedenie a rozvoj zahraničných pobočiek RENOMIA a unikátne servisné platformy RENOMIA EUROPEAN PARTNNERS.