Mgr. Jiří Čech

riaditeľ informačných systémov

Jiří Čech je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, na ktorej získal magisterský titul v odbore Matematická analýza. Jeho profesionálna cesta sa následne uberala podobným smerom, a to k oblasti informačných technológií.

Skúsenosti získaval po dobu svojho pôsobenia v spoločnosti Webcom. Tu pracoval šesť rokov na pozícii riaditeľa divízie vývoja. V roku 2006 nastúpil do spoločnosti RENOMIA, kde úspešne vedie oddelenie informačných systémov. Patrí medzi vyhľadávaných odborníkov v tejto oblasti.