Ing. Ivo Matuška

riaditeľ pobočiek ČR

Ivo Matuška je absolventom odboru Elektroenergetika na Západočeskej univerzite v Plzni, ktorú ukončil v roku 1998. Deväť rokov pracoval v spoločnosti RWE Distribučné služby, kde zastával post riaditeľa plánu a technickej podpory.

Od roku 2008 pokračoval vo svojej profesijnej dráhe v spoločnosti RENOMIA. Tu sa na pozícii riaditeľa zaslúžil o výkonné fungovanie plzenskej pobočky a po dvoch rokoch mu boli zverené obchodné aktivity RENOMIA. Na pozícii obchodného riaditeľa bol zodpovedný za rozvoj obchodnej činnosti, metodiku súvisiacu s obchodom a aktívnu obchodnú činnosť. Od januára 2013 vykonával pozíciu riaditeľa pražskej pobočky a od roku 2017 bol riaditeľom pobočky Most.

Ivo Matuška sa stal od januára 2019 riaditeľom pobočiek RENOMIA v Českej republike, je tiež členom výkonného výboru spoločnosti RENOMIA. V júni 2020 sa stal členom dozornej rady.