Ing. Henrich Ihnát

konateľ RENOMIA, s.r.o., riaditeľ  pobočky Košice, 
country manažér RENOMIA na Slovensku

Henrich Ihnát vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, Podnikovo-hospodársku fakultu v Košiciach. Po absolvovaní štúdia v roku 2001 začal pracovať v poisťovacej maklérskej spoločnosti IFIB, s.r.o. ako manažér poistenia podnikateľských rizík. V januári roku 2004 prešiel do spoločnosti RENOMIA, s.r.o., kde mal na starosti starostlivosť o klientov a aktivity spoločnosti v regióne Východného Slovenska. Takisto bol zodpovedný za otvorenie a rozbeh novej pobočky spoločnosti v Košiciach. Od roku 2005 pracuje v spoločnosti RENOMIA ako riaditeľ košickej pobočky.

Jeho profesijná orientácia sa zameriava najmä na oblasť priemyselných rizík a korporátneho poistenia. Realizoval poistné programy pre viaceré popredné spoločnosti v strojárenskom, hutníckom, potravinárskom, textilnom priemysle a pod. Počas svojho pôsobenia vo firme tiež rozvinul špecializáciu MEDICAL, kde sa RENOMIA stala leadrom na trhu, pričom dnes svoje služby poskytuje viac ako 40 nemocniciam a ďalším spoločnostiam v oblasti zdravotníctva na Slovensku. Má skúsenosti aj s oblasťou risk manažmentu, riešením likvidácie poistných udalostí, realizáciou programu zamestnaneckých výhod v spoločnosti a pod. Spolupracuje aj pri lokalizácii medzinárodných poistných programov pre významné zahraničné spoločnosti.

V roku 2021 sa stal konateľom RENOMIA na Slovensku a od apríla 2023 je novým country manažérom RENOMIA na Slovensku.