Daniela Filkusová

riaditeľka pobočky Zvolen

Daniela Filkusová po absolvovaní štúdia pôsobila v priamom obchode od roku 2008.

V roku 2011 sa stala súčasťou rodiny RENOMIA, kde mala zodpovednosť za starostlivosť o klientov a obchodné aktivity pre oblasť stredného Slovenska. Od roku 2019 zastáva pozíciu riaditeľky pobočky Zvolen, kde zodpovedá za jej rast a rozvoj. Je špecialistkou v oblasti správy poistenia klientov zo stavebného sektora (CAR). Realizovala poistné programy pre viaceré renomované spoločnosti SES,a.s., PORFIX – pórobetón a.s., Tucon a.s.. Tiež je držiteľkou certifikátu NBS k odbornej skúške pre sektor poistenia a zaistenia.