Jednoduché dojednanie D&O poistenia v rámci exkluzívneho produktu pre klientov RENOMIA

Poistenie zodpovednosti manažmentu, čiže D&O poistenie, sa na slovenskom trhu ponúka dlhodobo. Napriek tomu je jeho rozšírenie v porovnaní so zahraničím stále veľmi malé. Pritom riziko manažérskej chyby platí rovnako pre veľké aj menšie firmy, a to nezávisle od oblasti podnikania. Škodu za státisíce eur totiž svojím rozhodnutím môže spôsobiť aj vedenie malej firmy. V porovnaní s týmto rizikom sa ročné poistenie na úrovni cca 1000 eur (príklad pre SME a limit 1 milión eur) javí ako veľmi rozumný náklad.

Riziko výkonu funkcie člena orgánu je postavené na tzv. starostlivosti riadneho hospodára. Člen štatutárneho alebo kontrolného orgánu spoločnosti ručí za svoje prípadné manažérske chyby neobmedzene celým svojím osobným majetkom (na rozdiel od zamestnanca), má objektívnu zodpovednosť s dôkazným bremenom na svojej strane a v prípade kolektívnych orgánov je nutné počítať i s atribútom solidárneho ručenia.

S narastaním významu regulácie v mnohých oblastiach podnikania pribúdajú nové zákony, predpisy a nariadenia, v celej spoločnosti rastie právne povedomie a celkovo pôsobíme vo vysoko konkurenčnom a dynamickom prostredí. Tým, samozrejme, narastá i zodpovednosť manažérov a riziko ich chýb. Vedeli ste napríklad, že aj dnes často diskutovaná téma GDPR má pomerne významný presah do zodpovednosti manažmentu firiem, a teda aj do D&O poistenia?

Vďaka D&O poisteniu môžu byť členovia orgánov spoločností bez obáv, aj keď majú legislatívou uložených veľa povinností, ktorých neúmyselným porušením môžu spôsobiť rozsiahlu škodu. Samotné poistenie okrem spôsobenej finančnej škody kryje aj náklady právneho zastúpenia.

RENOMIA prináša pre svojich klientov exkluzívny D&O produkt dojednaný s poistiteľom Colonnade. Na základe jednoduchého jednostránkového dokumentu, v ktorom je osem základných otázok, možno prakticky v priebehu zopár minút za veľmi výhodných podmienok zjednať D&O poistenie pre väčšinu firiem zo segmentu malí a strední klienti u jedného z vedúcich poistiteľov v tejto oblasti na slovenskom trhu.

Už len jedno kliknutie Vás delí od exkluzívnej D&O ponuky

V prípade záujmu o poistenie D&O vyplňte, prosím, dotazník, ktorý sa Vám otvorí po kliknutí na tlačitko "D&O ponuka" a pošlite ho na svoju kontaktnú osobu v RENOMIA.

Máte záujem zistiť viac informácií?

Pripojte sa, prosím, k webináru, ktorý RENOMIA bude pre svojich klientov organizovať vo štvrtok 18. 10. 2018 od 10:00 do 10:20 h. 

Zaujal Vás tento článok a chceli by ste vedieť viac? 
Obráťte sa, prosím, na špacialistu RENOMIA. 

Ing. Katarína Matzenauer 
riaditeľka oddelenia starostlivosti o klientov 
katarina.matzenauer@renomia.sk 
+421 911 482 497