Tomáš Tragan z RENOMIA prvým Čechoch v mezinárodnej organizácií Institute of Fire Engineers

Tomáš Tragan, riaditeľ oddelenia risk managementu RENOMIA, a. s., bol ako prvý Čech prijatý za člena Institute of Fire Engineers vo Veľkej Británii.

Členstvo v tejto prestížnej medzinárodnej odbornej organizácie, ktorej členmi sú vybraní odborníci z oblasti požiarnej ochrany z celého sveta, mu dáva právo používať titul MIFireE a potvrdzuje jeho odbornosť na medzinárodnej úrovni. 
 
Ing. Tomáš Tragan, Ph.D., MIFireE, sa stal členom Institute of Fire Engineers vo Veľkej Británii po absolvovaní náročných skúšok na preukázanie odbornej spôsobilosti. Ako rizikový inžinier s odbornosťou v požiarnej ochrane uznanou touto medzinárodnou inštitúciou tak výrazne zvyšuje kredit oddelenia risk managementu spoločnosti RENOMIA a ich rizikových správ a analýz pripravovaných pre klientov RENOMIA.

„Odbornosť a spoľahlivosť risk manažéra vyhodnocujúceho a posudzujúceho všetky riziká, ktorým je podnikanie klienta vystavené, sú pre firmy a ich obchodných partnerov úplne zásadné. Od skúseností a kredibility sa odvíja dôveryhodnosť rizikovej správy, jej záverov a odporúčaní, ako riziká správne ošetriť, pretože tie môžu úplne zásadne ovplyvniť klientov biznis aj obchodné vzťahy,“ vysvetlil Tomáš Tragan dôležitosť najvyššej odbornosti a záruku kvality rizikového inžiniera.

„Členstvo v tejto organizácií plnej uznávaných odborníkov mi umožní čerpať z ich skúseností a znalostí a získam väčšiu možnosť medzinárodného porovnania. Zároveň tak bude mať naše oddelenie prístup k rade vysoko odborných štúdií z oblasti požiarnej ochrany a okruhov s tím súvisiacich.  Máme tiež príležitosť diskutovať a konzultovať problematické prípady s nestrannými odborníkmi na medzinárodnej   úrovni,“ dodal Tomáš Tragan.