Riešite spornú škodu? Naši špecialisti sú tu vždy pre Vás

8. mája 2022
Likvidácia škodovej udalosti k plnej spokojnosti klienta je jedným z najdôležitejších aspektov našej práce. Len za rok 2021 sme v RENOMIA pomohli našim klientom s riešením takmer 10 000 poistných udalostí. Medzi nimi bolo i mnoho takých, ktoré sa na začiatku zdali takmer neriešiteľné – okolnosti vzniku boli natoľko komplikované alebo nejasné, že poistiteľ odmietal poistné plnenie vyplatiť alebo navrhol jeho zníženie.

V RENOMIA sú naši klienti vždy na prvom mieste a tak vždy hľadáme možnosti ako rozhodnutie poistiteľa zvrátiť a škody vyriešiť v prospech klienta. Nasledujúci príklad ukazuje, že ani v situácii, kedy poistiteľ uplatňuje výluku, sa s týmto tvrdením neuspokojíme.

Požiar špeciálneho stroja

Príčinou škody bola technická vada na akumulátore stroja. Poistiteľ škodu prešetril a zamietol ju. Technickú vadu na akumulátore poistiteľ vyhlásil za príčinu, ktorú možno zahrnúť pod konštrukčnú vadu, teda pojem uvedený vo výlukách z poistenia.

Nasledovalo niekoľko odvolaní s vysvetlením,  že z technickej vady prišlo iba poškodeniu akumulátora a následná škoda bola spôsobená z iného poisteného nebezpečenstva – požiaru. Vypracovali sme dodatočné odvolanie s podrobnou analýzou procesu vzniku škody. Tento krok viedol k prehodnoteniu príčiny škody, teda požiaru, a poistiteľ uhradil škodu vo výške 400 tis. Eur.

Veľmi radi i Vám pomôžeme s likvidáciou prípadnej škody.

Marián Čech

riaditeľ oddelenia likvidácie škôd

marian.cech@renomia.sk