RENOMIA radila, ako správne poistiť kamióny

Špecialisti RENOMIA na poistenie automobilov, Dagmar Zoufalá a Michael Seidl, odpovedali v marcovom vydaní odborného časopisu Systémy logistiky na otázky týkajúce sa poistenia kamiónov.

Obsiahly článok v odbornom mesačníku prináša základný prehľad problematiky ochrany kamiónov a ich nákladu, v ktorej hrá dôležitú rolu práve poistenie. Podľa Dagmar Zoufalej, špecialista poistenia prepravných rizík RENOMIA, by si mal dopravca poistiť nielen vozidlo ako také, ale aj prepravovaný náklad, za ktorý preberá počas celého procesu zodpovednosť. Ako správne uzatvoriť havarijné poistenie, ktoré zahŕňa riziko odcudzenia vozidla alebo jeho časti, radil čitateľom Michael Seidl, špecialista poistenia motorových
vozidiel RENOMIA.

Tieto publikačné aktivity nielen pomáhajú budovať dobré meno RENOMIA, ale tiež potvrdzujú, že RENOMIA je odborníkom vo svojom odbore. Článok nájdete na tomto odkaze.