RENOMIA bola v náročnom období klientom oporou

Hovorí sa, že v núdzi poznáš priateľa. Rok 2021 bol presne tým rokom, keď sa pomoc priateľov zišla. Keď sme v RENOMIA zistili, že pomoc potrebujú aj naši obchodní partneri, nezaváhali sme.

Koronavírus si vyžiadal veľa obmedzujúcich opatrení. Jedným z nich bolo aj nosenie respirátorov, ktoré sú v čase nepriaznivej pandemickej situácie povinné vo všetkých interiéroch.

Nosenie respirátorov môže byť pre mnohých finančne náročné. Každý deň ich treba vymeniť za nový, čo pre jednotlivcov, ale aj pre organizácie môže byť pomerne nákladná záležitosť.

Z tohto dôvodu sa vedenie spoločnosti RENOMIA rozhodlo pomôcť svojim partnerom a venovalo vyše 3 000 respirátorov FFP2 samosprávam po celom Slovensku. Konkrétne išlo o mestá Stará Turá, Zlaté Moravce, Šurany, Nové Zámky a Bardejov.

Mestá respirátory použili v zariadeniach, ktoré sú v ich zriaďovateľskej pôsobnosti, predovšetkým v zariadeniach pre seniorov, pre terénnych sociálnych pracovníkov, pre príslušníkov mestskej polície,  pre zamestnancov predškolských zariadení a pod.

„Aj napriek aktuálnej situácii sú naši obchodní zástupcovia v kontakte s našimi klientmi, medzi ktorých patria aj samosprávy. Keďže viacerí starostovia či primátori vyslovili obavy, či dokážu zabezpečiť potrebné množstvo povinných respirátorov, rozhodli sme sa zareagovať a pomôcť im. Naša iniciatíva sa stretla s veľkým pochopením a s vďačnosťou na strane klientov. Dostali sme niekoľko ďakovných listov, prípadne sa krátka správa objavila aj v miestnych novinách,“ vysvetlil aktivitu spoločnosti konateľ Henrich Ihnát.

Našu pomoc sme nasmerovali aj do oblasti zdravotníctva. Dvom združeniam pôsobiacim v rámci košickej nemocnice (Traumatológia n.f.  a Združenie profesora Matulaya o.z.) sme darovali 16 kusov počítačových zostáv, ktoré výrazným spôsobom pomôžu pri každodennej práci na rôznych oddeleniach nemocnice.

Veríme, že sme touto aktivitou prispeli k zlepšeniu aktuálnej situácie a že sa náš život postupne vráti do zabehnutých koľají.

Další články: