RENOMIA, a. s. sa po tretí raz stala poisťovacím maklérom roka, Jiřina Nepalová dostala titul Osobnosť poistného trhu

RENOMIA, najväčšia poisťovacia maklérska spoločnosť založená v strednej a vo východnej Európe, získala prvé miesto v ankete Poisťovací maklér roka 2016. Jiřina Nepalová, riaditeľka spoločnosti RENOMIA, v rámci súťaže získala čestný titul Osobnosť poistného trhu za vynikajúci a mimoriadny prínos k rozvoju českého poisťovníctva.

„RENOMIA vybudovala svoju silnú pozíciu na domácom aj medzinárodnom trhu vďaka tomu, že vždy koná v najlepšom záujme klientov a poskytuje im poradenský prístup. Byť maklérom roka je cenné preto, lebo naše kvality oceňujú odborníci z mnohých poisťovní, ktorých si vážim,“ hovorí k oceneniu Jiřina Nepalová, riaditeľka spoločnosti RENOMIA.

Titul Poisťovací maklér roka získala RENOMIA už po tretí raz v priebehu šiestich rokov, odkedy sa cena v rámci súťaže Poisťovňa roka vyhlasuje. Súťaž organizujú spoločne Asociácia českých poisťovacích maklérov (AČPM) a Česká asociácia poisťovní (ČAP). Záštitu nad celou súťažou prevzal Jiří Rusnok, guvernér Českej národnej banky, ktorá vykonáva dohľad nad poistným trhom.

„Nároky našich klientov sa stále zvyšujú, a ak chceme byť dlhodobo úspešní, musíme sa neprestajne zlepšovať a rozvíjať. Veľký dôraz kladieme na risk management, vďaka rizikovým analýzam predchádzame škodám klientov. Ďalej rozvíjame aj naše špecializácie a rozumieme podnikaniu klientov, investujeme do digitalizácie. Darí sa nám rásť tak organicky, ako aj cestou akvizícií v ČR aj v zahraničí. Poskytujeme poisťovacie služby po celom svete. To všetko nám pomáha poskytovať špičkovú starostlivosť klientom a profesionalizovať trh,“ dodáva Jiřina Nepalová.

Medzi hodnotiacimi kritériami bola kvalita podkladov dodávaných poisťovni, úroveň komunikácie medzi maklérom a poisťovňou a predovšetkým medzi klientom a maklérom, odbornosť pri správe poistenia a profesijné znalosti maklérov vrátane rozvoja nových produktov.

Jiřina Nepalová, riaditeľka a zakladateľka spoločnosti RENOMIA, bola v rámci galavečera ocenená aj čestným titulom Osobnosť poistného trhu. Ten sa udeľuje za vynikajúci a mimoriadny prínos k rozvoju českého poisťovníctva. Jiřina Nepalová v poisťovníctve pôsobí takmer 40 rokov a má bohaté skúsenosti s realizáciou poistných programov pre spoločnosti z najrozličnejších odborov a s likvidáciou poistných udalostí. V roku 1993 založila v Hraniciach na Morave spoločnosť APS Hranice. Tá sa neskôr premenovala na RENOMIA a v posledných desiatich rokov je jednotkou na českom trhu. Dnes je RENOMIA GROUP najväčšia poradenská spoločnosť založená v strednej a vo východnej Európe v oblasti poistenia a risk managementu.