Prečo je dôležité mať dobré D&O krytie


21. december 2020

Ešte nedávno sme sa v reakcii na naše odporúčanie, ošetriť riziká súvisiace s činnosťou členov orgánov spoločnosti prostredníctvom D&O poistenia,  nezriedka stretávali so spýtavým pohľadom.  Nie je to zbytočné? Naša firma má kvalitné riadenie a naši manažéri i štatutári robia kvalifikované rozhodnutia... Nie je dôvod tomu neveriť, na druhej strane údaje z poisťovní hovoria jasne. Celkový počet  aj výška D&O nárokov rastú už niekoľko rokov, a to sme tu ešte nemali covid-19 so všetkými jeho ekonomickými vplyvmi.

Postupovať so starostlivosťou riadneho hospodára je v „dobe covidovej“ tvrdý oriešok. Pritom sa to teraz od všetkých manažérov, členov štatutárnych a kontrolných orgánov a dozorných rád, samozrejme, očakáva viac ako kedykoľvek predtým. Musia sa vyrovnať s celým radom situácií, s ktorými sa doteraz nestretli,  reagovať na aktuálne bezpečnostné riziká pre firmu i pre jej zamestnancov a súčasne robiť maximum aj pre zachovanie ďalšieho fungovania firmy, udržanie všetkých obchodných vzťahov a stanovených cieľov. Na správne rozhodovanie však potrebujú mať kvalitné a vierohodné informácie a tých je v čase ustavične sa meniacich opatrení s ťažko predpovedateľnými dosahmi len veľmi málo.

Chráňte svoju firmu aj osobný majetok pred následkami neúmyselných chýb

Vďaka D&O poisteniu, teda poisteniu manažérskej zodpovednosti, výrazne zmenšíte tlak, ktorý pociťujete ako manažér či štatutár, ktorý za prípadné škody zodpovedá celým svojím majetkom. Poistná ochrana sa, pochopiteľne, vzťahuje iba na neúmyselné pochybenia, poistenie však v takom prípade kryje nielen finančné škody, ktoré môžete svojím zlým rozhodnutím spôsobiť, ale napríklad aj náklady na právne zastúpenie. Paradoxom samotného rizika je skutočnosť, že medzi údajne spôsobenou chybou manažéra a samotným nárokom, ktorý je voči poistenému vznesený často zo strany samotnej spoločnosti alebo akcionárov je spravidla veľký časový odstup.

porada
Stretávame sa s prípadmi, že sa to stane až o niekoľko rokov. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité, aby sa manažéri osobne výrazne angažovali pri tvorbe štruktúry poistného krytia a aby poisťovací maklér klientovi zrozumiteľne objasnil všetky nuansy, ktoré je nutné mať na pamäti pred dohodnutím samotného poistenia.

Do koncepcie tohto druhu poistenia vstupuje aj určitý záujem samotnej spoločnosti, pretože práve D&O poistenie často vníma ako zdroj dodatočného cashflow – napríklad keď je uplatnený nárok voči bývalému členovi orgánu, ktorý pri výkone svojej funkcie údajne pochybil, čo viedlo k finančnej škode spôsobenej spoločnosti. Výška škody môže mnohonásobne prevyšovať majetok poistenej osoby, teda manažéra, ktorým ručí za škody spôsobené tretím stranám v súvislosti s výkonom svojej funkcie.

Pandémia nového typu koronavírusu spôsobila, že niektoré odvetvia predstavujú pre poisťovateľov abnormálne zvýšené riziko a na cenách D&O poistenia či na aplikácii poistných výluk typu covid-19 je to naozaj poznať. Niektorí poisťovatelia dokonca prestali D&O poistenie „dočasne“ ponúkať. Po rokoch,  keď ceny a ďalšie podmienky pozitívne ovplyvňovala veľká konkurencia na trhu poistenia, sa trend obrátil a pre klientov je tak veľmi dôležité, aké parametre poistenia im maklér dokáže vyjednať, a to najmä v prípade zložitých rizík, ktoré sa v súčasnosti týkajú predovšetkým odvetvia cestovného ruchu (aerolinky, hotely a i.). RENOMIA je vďaka svojmu postaveniu na trhu a kvalite poskytovaných služieb rešpektovaný partner pre poisťovateľov v tuzemsku aj v zahraničí a pre svojich klientov dokáže zabezpečiť tie najlepšie možné podmienky.

Potrebujete pomôcť s nastavením kvalitného poistného programu pre členov vašich štatutárnych orgánov alebo s jeho obnovou? Špecialisti RENOMIA sú vám plne k dispozícii.

Michal Pilecký

Michal Pilecký

produktový manažer RENOMIA