Nová verzia portálu pre klientov

Spoločnosť RENOMIA spustila novú verziu svojho extranetového portálu Contact.RENOMIA, ktorý je určený jej klientom a nadväzuje na vnútorný informačný systém RENOMIA. Cieľom inovovanej verzie systému bolo zvýšiť jeho zabezpečenie s ohľadom na rozvoj technológií a tiež rozšíriť funkciu portálu pre ľahší prístup klientov k informáciám o ich poistných zmluvách, škodách a pod.

„Ide o dostatočne robustné riešenie, ktoré počíta aj s ďalším nárastom objemu dokumentov a nárokov na prácu s nimi. Pozornosť sme venovali zároveň prispôsobeniu prevádzky portálu rôznym tabletom alebo smartphonom, užívateľskej zrozumiteľnosti a zabezpečenia. Dáta klientov sú na našom extranete prístupné naozaj len povoleným,“ uviedol Jiří Čech, riaditeľ informačných systémov.

Extranet tak teraz klientom RENOMIA prinesie väčšie pohodlie pri správe ich zmlúv a hlavne väčšiu rýchlosť pri likvidácií prípadných škôd.