Komplexný sprievodca poistením dopravných rizík


05. jún 2024

Poistenie dopravných rizík je rozmanité, no treba ho vnímať predovšetkým v súvislosti s poistením vozidiel, s ktorým ide ruka v ruke. Toto poistenie zohráva kľúčovú úlohu v zabezpečení komplexných služieb pre dopravcov a zasielateľov. Poďme sa pozrieť bližšie na to, čo všetko poistenie dopravných rizík zahŕňa a prečo je dôležité.

Poistenie dopravných rizík zahŕňa dve hlavné zodpovednostné oblasti: zodpovednosť dopravcu a zasielateľa na jednej strane a majetkové poistenie prepravy na druhej strane. Tieto dva druhy poistenia sa navzájom dopĺňajú a jedno bez druhého by nebolo kompletné.

Zodpovednosť dopravcu a zasielateľa

Zodpovednostné poistenie kryje škody, ktoré môžu vzniknúť počas prepravy tovaru. Dopravcovia sú zodpovední za tovar, ktorý prepravujú, a zasielatelia za zabezpečenie prepravy, preto je toto poistenie nevyhnutné. Na Slovensku máme evidovaných viac ako 10 000 dopravcov, čo ukazuje dôležitosť tohto druhu poistenia v praxi.

Kamiony na silnici

Majetkové poistenie prepravy

Je doplnkom k zodpovednostnému poisteniu a kryje škody nad rámec Dohovoru CMR. Tento typ poistenia je obzvlášť dôležitý pre drahé a ľahké zásielky, ktoré by mohli utrpieť veľké finančné straty v prípade škody.

Príklad z praxe

Predstavme si situáciu nášho klienta, keď ako dopravca prepravoval čipy do áut v rámci Európskej únie. Táto zásielka mala hodnotu takmer 1 milión €, no bola v pomere k cene veľmi ľahká. Po analýze rizík sme dopravcovi odporučili majetkové poistenie zásielky, ktoré jeho klient akceptoval a zaplatil. Počas prepravy došlo k škodovej udalosti, ale vďaka majetkovému poisteniu poisťovňa uhradila vzniknutú škodu majiteľovi čipov. Tento príklad demonštruje dôležitosť správneho poistenia pre drahé zásielky.

Trend ochrany majetku

V súčasnosti je trend ochrany majetku na vzostupe. Tam, kde to má význam, je majetkové poistenie zásielky určite na mieste. Niektorí poisťovatelia dnes ponúkajú pripoistenie zásielky do tzv. „plnej výšky“, teda do plnej hodnoty tovaru, ako súčasť zodpovednostného poistenia. Poistné krytie sa neustále rozširuje, aby čo najlepšie vyhovelo potrebám klientov.

Konzultácia a riešenia na mieru

Pri každom dopravcovi a zasielateľovi analyzujeme jeho potreby a riziká. Správne určenie poistného riešenia závisí od obsahu prepravovanej zásielky. V prípade lacnej, no ťažkej zásielky postačuje poistenie zodpovednosti podľa Dohovoru CMR. Avšak pri drahej a ľahkej zásielke odporúčame majetkové poistenie.

Starostlivosť o klientov

V prípade vzniku škodovej udalosti sa o priebeh riešenia škody postará naše špecializované oddelenie likvidácie. Sme tu, aby sme vám pomohli prekonať všetky možné riziká a navrhli riešenie, ktoré je pre vás najvhodnejšie.

Zvážte všetky riziká a neváhajte nás kontaktovať. Radi vám poskytneme konzultáciu a navrhneme optimálne poistenie pre vašu situáciu.

Chráňte svoj majetok s našimi komplexnými službami.

Mgr. Tomáš Sombat
Manažér oddelenia starostlivosti o klientov
E-mail: Tomas.Sombat@renomia.sk
Mobil: +421 903 573 602

Viac ako 2 500 konzultantov a spolupracovníkov RENOMIA GROUP ve 13 krajinách strednej a východnej Európy sa zaoberá identifikáciou rizík súvisiacich s podnikaním, ale aj súkromným životom klientov a poskytuje im optimálne poistné riešenia v spolupráci s partnermi a poisťovňami na celom svete. Všetko je podriadené záujmom klienta, preto má RENOMIA mnoho špecializovaných tímov, ktoré sú schopné vytvoriť riešenia na mieru bez ohľadu na odvetvie klienta - od poľnohospodárstva cez špecifické priemyselné odvetvia až po hi-tech služby.