Alternatíva k bankovým zárukám – poistenie záruk


07. február 2024

Mnohé firmy sa obracajú na banky so žiadosťou o bankové záruky. Veľa z nich však možno ani nevie, že na trhu existuje alternatíva k tomuto produktu vo forme poistenia záruk, s častokrát výhodnejšími a jednoduchšími podmienkami pre klienta. (Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákona o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 46 Zábezpeka).

Aký je rozdiel medzi bankovou zárukou a poistením záruk?

Poistenie záruk má podobný charakter ako bankové záruky. Je určené najmä pre všetkých dodávateľov, ktorí v súvislosti s účasťou vo výberovom konaní alebo zmluvne garantované zhotovenie diela potrebujú pre seba či svojich odberateľov ručenie. Avšak jeho najväčšou výhodou je, že nezvyšuje úverovú angažovanosť banky voči klientovi a tak umožňuje využiť aktíva na ďalšie podnikateľské činnosti.

Pre našich klientov je výhodné aj z ďalších dôvodov:

  • výrazne rýchlejší proces schvaľovania
  • finančné prostriedky nebudú viazané a nevyžaduje sa zabezpečenie
  • platí sa len poistné, ktoré je nižšie ako suma, ktorá je vinkulovaná v banke

Na trhu existuje viacero typov záruk a medzi najčastejšie využívané patria:

  • Bid bond – záruka za ponuku v tendri
  • Performance bond – záruka za riadne prevedenie diela
  • Maintenance bond – záruka za záručnú dobu
  • Retention bond – záruka za zádržné
  • Advance Payment Bond – záruka za zálohové platby

Alebo špeciálne záruky ako napr.:

  • Colná záruka – záruka za colný dlh

Špecialisti oddelenia RENOMIA Trade Credit vedia s klientmi odkonzultovať správny tip záruky, navrhnúť riešenie šité na mieru pre každú spoločnosť a odporučiť, či danú záruku vie poisťovňa vystaviť alebo nie.

Príklad z praxe:

Malá stavebná spoločnosť zo stredného Slovenska, sa rozhodla zúčastniť tendra na opravu školy vo svojom regióne a uzávierka predkladania ponúk bola nasledujúci deň.

Poistnú záruku do súťaže – Bid bond sme klientovi zabezpečili ešte v ten deň a klient sa nakoniec stal aj víťazom tendra, využil ďalšiu záruku Performace bond a zákazku úspešne zrealizoval.

Pre iného klienta sme promptne začiatkom roka 2023 pomohli získať záruku za colný dlh v požadovanej výške 2 mil. EUR. Klient nemal dostatok finančných prostriedkov na zloženie zábezpeky pre colnú úrad,  banka ponúkla bankovú záruku za colný dlh, ale za výrazne drahších podmienok ako ponúkla poisťovňa.

Richard Rebroš
Richard Rebroš
Riaditeľ oddelenia RENOMIA Trade Credit
E-mail: Richard.Rebros@renomia.sk
Mobil: +421 910 791 122