Mgr. Václav Bezděkovský

riaditeľ právneho oddelenia

Václav Bezděkovský vyštudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovej v Prahe. Po ukončení štúdia pôsobil dva roky ako právnik a underwriter zodpovednostných rizík v nemeckej poisťovni Gerling-Konzern, kde sa podieľal najmä na tvorbe poistných podmienok a úpisu veľkých priemyselných rizík. Následne pôsobil v advokácii, kde sa okrem otázok poisťovníctva venoval najmä oblasti obchodného práva a verejných zákaziek

Do spoločnosti RENOMIA nastúpil v roku 2007 na pozíciu senior account manager a následne od roku 2010 pracoval na pozícii legal counsel. V rámci týchto pracovných pozícií okrem právnej podpory poskytoval podporu v oblasti zodpovednosti za škodu a metodiky zodpovednostných poistných produktov. Od mája 2012 pôsobí na pozícii riaditeľa právneho oddelenia, v ktorej sa aj naďalej venuje najmä právnym aspektom poistenia, compliance a oblasti verejných zákazoch.