Exkluzívne pre všeobecných lekárov

Postaráme sa o riziká Vašej profesie, aby ste sa Vy mohli starať o svojich pacientov.

Poistenie profesijnej zodpovednosti

Poistenie  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú  pri výkone povolania  je  základ  poistnej  ochrany  každého  lekára.  RENOMIA  ako  partner  SPOLOČNOSTI  VŠEOBECNÝCH  LEKÁROV  SLOVENSKA sa stará  o nastavenie  poistného  programu,  aby  vždy  zodpovedal  Vašim aktuálnym potrebám. V spolupráci s Vami sme pre Vás dohodli najvýhodnejšiu poistnú ochranu s komplexným krytím.

Žite v pohode a ZARAĎTE SA do poistného programu AMBULANCIA POD OCHRANOU.

AMBULANCIA POD OCHRANOU

Poistenie ambulancie na mieru všeobecným lekárom je komplexný poistný program na výkon Vašej profesie. Poistením je krytá celá Vaša ambulancia vrátane personálu.

Postaráme sa o poistenie v týchto oblastiach:

  • Poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu pri výkone povolania vrátane asistenčných služieb a právnej ochrany pri výkone povolania
  • Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
  • Poistenie environmentálnych škôd
  • Poistenie kybernetických rizík
  • Poistenie majetku

Detailný rozpis poistných rizík a limitov krytia nájdete kliknutím na odkaz Poistný program.

Celkovú zmluvnú dokumentáciu k poisteniu nájdete kliknutím na odkaz Zmluvné dokumenty.

V prípade záujmu o zaradenie do poistenia, prosím, kompletne vyplňte Prihlášku do poistenia, ktorú nájdete nižšie. Potvrďte ju aktuálnym dátumom a svojím podpisom. Vyplnenú a podpísanú prihlášku zašlite na e-mailovú adresu peter.cingel@renomia.sk.

Platnosť poistného krytia 

Poistenie sa začína dňom po dni doručenia vyplnenej a podpísanej Prihlášky do poistenia   (ďalej len „Prihláška“) na  e-mailovú adresu peter.cingel@renomia.sk.

Úhrada poistného 

Na základe doručenej Prihlášky budete zaradený do Rámcovej poistnej zmluvy a na Vami uvedenú   e-mailovú adresu bude doručený predpis na úhradu poistného.

Certifikát o poistení

Po zaevidovaní úhrady poistného Vám bude vystavený a doručený poistný certifikát potvrdzujúci platnosť poistného krytia.

Na získanie informácií o výške poistného kontaktujte, prosím, špecialistu na poistenie zodpovednosti alebo riaditeľku pobočky Bratislava.

Kontakt RENOMIA

S otázkami, ktoré sa týkajú profesijnej   zodpovednosti, sa môžete obrátiť na:

Bc. Peter Cingel              account manager

Mobil: +421 911 495 970 
E: peter.cingel@renomia.sk

Tešíme sa na spoluprácu

Marcela Burešová                  riaditeľka pobočky Bratislava

Tel.: +421 220 921 502    Mobil: +421 907 781 620  E:marcela.buresova@renomia.sk

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.