Richard Rebroš, MBA

riaditeľ RENOMIA Trade Credit

Obchodu a priamemu predaju sa venuje 15 rokov. Má skúsenosti s prípravou, implementáciou a vyhodnocovaním obchodných plánov, marketingovou podporou predaja v rôznych segmentoch. V poisťovníctve, kde začínal v roku 2013 v poisťovni Atradius Credit Insurance zodpovedal za poistenie pohľadávok, cenotvorbu a podporu pre potenciálnych i súčasných klientov.

Má lektorské skúsenosti, ktoré využil pri školení obchodných tímov. V tíme RENOMIA je od roku 2016 kde zodpovedá za oddelenie Trade Credit. Vyštudoval Obchod a manažment na City University. Aktívne komunikuje v anglickom jazyku.