Ing. Radim Kovács

riaditeľ komunikáce a marketingu

Vyštudoval ekonómiu na Sliezskej univerzite v Karvinej, špecializáciu marketing a management. V oblasti komunikácie a marketingu má viac než 17 rokov skúseností. Kariéru začal v AMI Communications, kde pôsobil ako senior director v oblasti korporátnej a krízovej komunikácie klientov. Od roku 2013 pracoval ako riaditeľ komunikácie a B2B marketingu v Sperbank CZ, kde bol zodpovedný za nastavenie stratégie komunikácie a za jej nasledujúcu implementáciu.

Radim Kovács je ako člen najvyššieho vedenia spoločnosti zodpovedný predovšetkým za realizáciu dlhodobej marketingovej a komunikačnej stratégie a za zaistenie synergií a projektov v rámci medzinárodného fungovania skupiny, ktorá aktívne pôsobí v ôsmich európskych krajinách.