Poistenie hospodárskych zvierat

Chov zvierat je náročný v tom, že v prípade hromadnej nákazy môžete prísť o celé stádo. Preto sú tu špecialisti na poľnohospodárske poistenie RENOMIA, ktorí nájdu optimálnu ochranu pre Vaše podnikanie.

Špecialisti RENOMIA a RENOMIA AGRO pomáhajú farmárom čeliť rizikám v podobe hromadných nákaz, uhynutia či nutnej porážky. Riziko škody narastá najmä v intenzívnych chovoch, vo veľkochovoch a pri plemenných zvieratách.

Poistenie hospodárskych zvierat zahŕňa:

  • škody spojené s výskytom nebezpečných nákaz a iných hromadných ochorení, akútnej otravy či ochorenia jedného zvieraťa
  • náklady na likvidáciu stáda či jedného zvieraťa v dôsledku nákazy
  • jednotlivé škody v podobe potratu alebo popôrodných škôd
  • škody, ktoré vznikli v dôsledku živelnej udalosti
  • štát poskytuje dotáciu na platbu poistného vo výške až 50 % poistného

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Ing. Viera Tóthová
riaditeľka RENOMIA AGRO
M: 0908 721 791
E: viera.tothova@renomiaagro.sk

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.