Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu

Prevádzkujete cestnú dopravu? Vyžiadajte si v RENOMIA návrh poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu na mieru svojim potrebám aj potrebám tzv. poddopracov.

Ak prevádzkujete vnútroštátnu alebo medzinárodnú cestnú dopravu, bez poistenia zodpovednosti za škodu cestného dopravcu sa zrejme nezaobídete. Toto poistenie je možné rozšíriť aj o krytie nešpecifikovaných zmluvných dopravcov poisteného, tzv. poddopravcov.

Poistenie kryje škody, ktoré vznikli počas prepravy, na základe uzavretej prepravnej zmluvy, ak za ne dopravca zodpovedá podľa príslušných právnych predpisov a medzinárodných zmlúv.

Poistenie zodpovednosti cestného dopravcu hradí:

  • vecné škody na náklade
  • náklady právnej ochrany poisteného proti uplatnenému nároku na náhradu škody
  • náklady na zistenie rozsahu a výšky škody havarijným komisárom
  • zachraňovacie náklady (t. j. náklady na odvrátenie hroziacej poistnej udalosti, prípadne na zmiernenie následkov už vzniknutej poistnej udalosti)

Príklady škôd:

  • poškodenie prepravovaného nákladu v dôsledku dopravnej nehody alebo náhleho prudkého brzdenia
  • odcudzenie tovaru počas prepravy v dôsledku prerezania plachty nákladného priestoru vozidla
  • požiar vozidla vrátane nákladu v dôsledku technickej chyby na vozidle

Špecialisti RENOMIA majú rozsiahle skúsenosti v oblasti poistenia zodpovednosti dopravcov vrátane znalosti právneho prostredia v mnohých krajinách sveta.

Naši špecialisti Vám radi pomôžu

Zavoláme Vám späť

Naši špecialisti Vám radi pripravia konkrétnu cenovú ponuku poistenia, ktorá bude zodpovedať Vašim potrebám a požiadavkám.

Dajte nám vedieť

info@renomia.sk
+421 220 921 500

Vaše osobné údaje budú spracovávané výhradne po dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej požiadavky. Viac na stránke ZOOU.