Ing. Petr Sýkora, MBA

člen dozornej rady

Petr Sýkora založil začiatkom deväťdesiatych rokov spoločnosť PAPIRIUS, ktorá sa stala najväčším dodávateľom kancelárskych potrieb v strednej a vo východnej Európe. Petr Sýkora a Jan Černý firmu v roku 2006 predali americkej firme OFFICE DEPOT a ďalšie tri roky v nej pomáhali s jej riadením. V súčasnosti sa venuje predovšetkým charitatívnemu projektu Dobrý Anjel, ktorý vedie a spolufinancuje. Dobrý Anjel pomáha rodinám s deťmi, v ktorých buď dieťa, alebo rodič ochoreli na rakovinu a v dôsledku choroby sa dostali do finančných ťažkostí. Od roku 2010 je členom dozornej rady RENOMIA.