Váš názor nás zaujíma! Naše služby môžete najnovšie ohodnotiť za 2 minúty

Komunikácia s Vami je pre nás veľmi dôležitá a Vaše spätná väzba nás vždy poteší.

Z tohto dôvodu zavádzame hodnotenie služieb RENOMIA, ktoré je možné odoslať prostredníctvom krátkeho online dotazníka. Uvedomujeme si drahocennosť Vášho času, preto prosbu vyplniť dotazník od nás obdržíte nanajvýš dvakrát ročne. Pokiaľ tak spravíte, urobíte nám veľkú radosť, pretože aj vďaka spätnej väzbe od Vás nám pomôžete sa neustále zlepšovať.

V pilotnom projekte sme zistili, že v priemere naši klienti trávili vyplnením dotazníka RENOMIA 2 minúty.

Vopred Vám Ďakujeme za vyplnenie dotazníka a za spoluprácu, ktorej si veľmi vážime.