RENOMIA vstupuje na rumunský trh

RENOMIA, popredná poisťovacia maklérska spoločnosť v strednej Európe, člen najväčších medzinárodných sietí, vstupuje do Rumunska.

Do Rumunska RENOMIA vstúpi prostredníctvom akvizície jedného z významných miestnych poisťovacích maklérov, spoločnosti SRBA Broker de Asigurare so sídlom v Bukurešti. SRBA patrí medzi známe rumunské spoločnosti a na trhu pôsobí od roku 1998.V  Rumunsku má 2 vlastné a 21 franšízových pobočiek, v súčasnej dobe je na pätnástom mieste medzi poisťovacími maklérmi. Viac ako 60 % ich obchodov tvorí korporátne poistenie. Po ukončení akvizičného procesu získa RENOMIA v SRBA väčšinový podiel.

„Rumunsko je krásna a perspektívna zem. Sme nadšení, že sme nadviazali spoluprácu s našimi rumunskými partnermi a že budeme spoločne rozvíjať služby v Rumunsku. RENOMIA chce spoločne s rumunskými partnermi investovať do rastu spoločnosti a priniesť ďalšie know how pre klientov a zamestnancov,“ komentuje významný krok Pavel Nepala, managing partner spoločnosti.

Po tomto strategickom spojení bude v rámci RENOMIA v strednej Európe pôsobiť viac ako 1000 spolupracovníkov.