RENOMIA sa zúčastnila významného stretnutia siete WBN

RENOMIA sa zúčastnila konferencie jednej z najvýznamnejších medzinárodných sietí poisťovacích maklérov sveta Worldwide Broker Network (WBN), ktorá sa uskutočnila v dňoch 3.- 4. februára 2013 v Bruseli, v hoteli Sheraton Airport Hotel.

Konferencia bola zameraná na európskych členov, ktorých je v súčasnej dobe 40. WBN sa stále rozvíja a snaží sa pravidelne organizovať nadnárodné stretnutia, na ktorých je možné zdieľať skúsenosti a informácie z rôznych trhov sveta. Súčasťou programu sú i vzdelávacie workshopy zamerané predovšetkým na programy zamestnaneckých výhod.

Tohto stretnutia sa za RENOMIA zúčastnili Petra Tvrzová, riaditeľka RENOMIA BENEFIT, Pavel Nepala, Managing Partner, a Marek Kalbáč, riaditeľ medzinárodného oddelenia. Okrem informácií, ktoré boli v rámci konferencie prezentované,  napr. aktuálna situácia WBN a jej finančné výsledky, vývoj európskych trhov a plány siete do budúcna, tu zazneli i dôležité podnety k európskej legislatíve.

Zástupcovia RENOMIA mali možnosť sa stretnúť s hlavnými zahraničnými partnermi ako sú Meijers, Mentor, Alec Finch, Cinco, Gras Savoye Turecko, ADD, Suedvers a London Brokers. Dôležitá bola tiež príležitosť nadviazať kontakt na brokerov, ktorí sa orientujú na zamestnanecké výhody, konzultovať s nimi skúsenosti a podeliť sa o know-​know, napr. ako zvyšovať prepoistenosť, aký servis a služby ponúkať top VIP klientom. Marek Kalbáč informácie o konferencii doplnil:  „Bolo pre nás veľmi užitočné stretnúť sa s partnermi a diskutovať vzájomnú spoluprácu osobne. Ako najzaujímavejšiu časť programu hodnotím Balance sheet test, čo je nástroj na výskum práce s rizikami, ktorý predstavilo ADD.“

Podľa Pavla Nepalu bolo veľmi podnetné stretnutie so zástupcom európskej komisie Karlom Van Hulle, ktorý má na starosti reguláciu poisťovníctva na európskom trhu, a vypočuť si jeho výklad európskej legislatívy a možnosti ochrany spotrebiteľov. Z jeho vystúpenia vyplynulo, že sa pripravuje ďalšie kolo regulácie smerom k ochrane spotrebiteľa, ktorú RENOMIA podporuje.

Členstvo v sieti WBN je RENOMIA veľmi dôležité nie len vďaka možnosti zdieľania informácií a skúseností, ale tiež preto, že poskytuje výnimočné podmienky pre starostlivosť o klientov kdekoľvek na svete.