RENOMIA na Slovensku zlepšuje služby pre klientov

RENOMIA, s.r.o, popredný slovenský poisťovací sprostredkovateľ, zlepšuje svoje služby pre klientov v oblasti likvidácie škôd.

Na základe pozitívnej skúsenosti z Českej republiky zaviedla na Slovensku telefónnu linku „HOT LINE“, ktorá slúži k jednoduchému nahlasovaniu poistných udalostí.

Služba HOT LINE je klientom dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni na telefónnom čísle +421 220 909 860 pre Slovensko a na +420 226 219 945 pre Českú republiku.

Pri príležitosti zavedenia HOT LINE na Slovensku bola služba rozšírená aj v Českej republike. Teraz tak technické riešenie HOT LINE funguje už vo všetkých deviatich pobočkách.