Medzinárodná obchodná konferencia RENOMIA

RENOMIA usporiadala Medzinárodnú obchodnú konferenciu. Country manažéri, riaditelia pobočiek a oddelení, obchodníci a pracovníci oddelenia starostlivosti o klientov sa spoločne stretli vo Štvrtok 12.6.2014 vo Wellness hoteli VISTA na Dolnej Morave.

Cieľom konferencie bolo podeliť sa o nové poznatky, zdieľať osvedčené postupy v oblasti starostlivosti o klientov a prehĺbiť vzájomnú informovanosť a vzťahy. Súčasťou programu boli tiež medzinárodné workshopy. Účastníci konferencie, ktorí sa pri svojej práci venujú medzinárodným poistným programom, mali možnosť zúčastniť sa workshopu pripraveného v spolupráci s londýnskymi špecialistami z poisťovne AIG.

V popoludňajšej časti programu vystúpil Bart Vanoorbeek, riaditeľ medzinárodného oddelenia spoločnosti ADD, ktorá poskytuje nezávislé služby v oblasti risk manažmentu na belgickom trhu a je významným členom maklérskej siete WBN. Vo svojom príspevku spomenul svoje začiatky na poisťovacom trhu, skúsenosti z medzinárodného prostredia ako aj s vedením tímu. Svojou prezentáciou oživil záver konferencie Ladislav Špaček, ktorý sa dlhodobo profesionálne venuje etikete a komunikácii. Účastníci hodnotili stretnutie, ktoré sa nieslo v priateľskej atmosfére, veľmi pozitívne.

RENOMIA bude v tomto spôsobe zdieľania informácií pokračovať v súlade s hodnotami spoločnosti, a to predovšetkým s dobrými vzťahmi a rozvojom firmy.