Medzinárodná konferencia RENOMIA v Prahe

V posledný aprílový týždeň v hoteli Carlo Boscolo v Prahe úspešne prebehla Medzinárodná konferencia RENOMIA. Išlo o stretnutie pracovníkov medzinárodného oddelenia RENOMIA zo všetkých krajín jej pôsobenia.

V rámci konferencie vystúpilo taktiež niekoľko hosťov zo zahraničia z radov medzinárodných partnerov alebo poisťovní.

Cieľom konferencie bolo podeliť sa o nové poznatky, informovať o najlepších postupoch v oblasti starostlivosti o klientov a prehĺbiť tak vzájomnú informovanosť zahraničných zastúpení spoločnosti RENOMIA. Dôležitá je tiež podpora rastu v jednotlivých krajinách. Súčasťou programu boli prezentácie špecialistov o nových a zaujímavých produktoch a zástupcov jednotlivých regiónov, ktoré sa zamerali na aktuálny stav a rozvoj vlastného obchodu.

O veľmi zaujímavý príspevok týkajúci sa vývoja svetového trhu sa postaral M. Goudime z americkej maklérskej spoločnosti Lockton, ktorá patrí medzi najväčšie na svete. Pozornosť tiež vzbudili prezentácie popredných svetových poisťovateľov - spoločnosti ACE (D&O poistenie), Chartis (poistenie škôd na životnom prostredí) a XL (trendy v poistení priemyselných rizík).